Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Deze website is eigendom van Stylingpoint. Het doel van deze website is het informeren van (potentiële) klanten en andere geïnteresseerden inzake de diensten van Stylingpoint. Het is niet toegestaan de website voor andere doeleinden te gebruiken. De teksten en het beeldmateriaal zijn gemaakt en samengesteld door Stylingpoint en mogen op geen enkele manier worden gekopieerd of vermenigvuldigd; niet voor zakelijke gebruik en niet voor persoonlijke doeleinden. Ondanks het feit dat de informatie op deze website met grote zorg is samengesteld en al het mogelijke wordt gedaan om de inhoud actueel te houden, kan niet worden uitgesloten dat er onjuistheden en onvolkomenheden op de website vermeld staan, of dat de gepubliceerde inhoud nog geldig is op het moment van lezen. Stylingpoint aanvaardt hiervoor onder geen enkele omstandigheid enige verantwoording. Alle informatie op deze website, waaronder de prijsstelling, kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Voor het verkrijgen van geldende actuele informatie, diensten en tarieven dient contact te worden gezocht met Stylingpoint; dit kan per telefoon en per e-mail. Stylingpoint doet al het mogelijke om deze website vrij te houden van virussen, hacks, e.d. maar kan hieromtrent geen garanties verstrekken. Het is de verantwoording van de gebruiker de nodige voorzorgen te nemen en zich te beschermen tegen virussen, etc. De gebruiker van de website vrijwaart Stylingpoint van enige aansprakelijkheid die het gevolg zou kunnen zijn van het navigeren op deze website of het aanklikken van links en functionaliteiten